Ιερωνυμάκης Βασίλειος, M.Sc., CFE

Λογιστής

email: info@ieronymakis.gr, τηλ: 6988917444
Σαουνάτσου 26, Ρέθυμνο

Αναπτύξτε την επιχείρηση σας μαζί μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας καθώς και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

Φορολογικές Υπηρεσίες

Προσαρμογή στην Νομοθεσία Φορολογικές Συμβουλές Σχεδιασμός Σύνταξη Δηλώσεων όλων των φόρων Εκπροσώπηση στις Αρχές

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Υπολογισμός Μισθοδοσίας Σύνταξη όλων των αναγκαίων Δηλώσεων Διαδικασίες Προσλήψεων και Αποχωρήσεων Αναφορές και Προβλέψεις Μισθοδοσίας Διαχείριση Αδειών, Απουσιών & Υπερωριών

Πιστοποιήσεις

Προγράμματα